Dažādi pakalpojumi, ko sniedz jurists

Grūtos brīžos var noderēt dažādi juridiskie pakalpojumi atšķirīgās dzīves jomās. Jurists piedāvās savus vērtīgos padomus un zināšanas, lai tiktu atrisinātas pat vissarežģītākās situācijas. Ikviena klienta vēlmes ir vissvarīgākās, tādēļ tiek veltīta īpaša uzmanība ikvienam.

Laulību līgums – kāds abiem labums?

Sagatavotais laulību līgums ļaus saprast, kā rīkoties šķiršanās apstākļos, lai neviens no pāra netiktu atstumts un sāpināts. Tas būs pielāgots, lai laulības šķiršanas gadījumā būtu vienkāršāk atrisināt dažādus sadzīves jautājumus saistībā ar abu īpašumu un kopīgajiem bērniem. Pāra mantas šķirtības līguma izmantošana domāta tiem, kas konkrētajā gadījumā labāk vēlas paturēt tikai un vienīgi savu īpašumu. Galvenais ir saprast, ka tajā ietilpst absolūti visa manta, tādēļ nevienam nebūs iespējas piedāvāt ko konkrētu. Pilnīgi cits variants ir tas, ka abu īpašums tiek apkopots un tad kādam no pāra jāuzņemas atbildība par to. Tas ir vienkāršāks variants, jo cilvēkiem pašiem ir tiesības izvēlēties, kas būs iekļauts šajā kopumā.

Notāra pakalpojumi šķiršanās gadījumā

Ikvienas laulības šķiršana , izmantojot notāra pakalpojumus, visnotaļ ir visvairāk pielāgota pāriem, kas vēlas visu izdarīt pietiekami ātri. Ikviens pāris var sagatavot iesniegšanai dokumentu, kurā sīki izskaidrota abpusēja vēlēšanās izbeigt šīs attiecības bez konfliktiem. Tomēr otra iespēja ir pilnībā uzticēt šīs nianses notāram, kas gan uzreiz nozīmē papildu tēriņus. Jums pat nevajadzēs pašiem personīgi iet vai braukt uz dzimtsarakstu nodaļu utt., jo vajadzīgos dokumentus nosūtīs speciālists. Jāpiebilst gan, ka tieši šāda tipa laulības šķiršana biežāk piemērota, ja nav strīdu par īpašumu sadalīšanu un visu bērnu turpmāku aizbildniecību. Varat brīvi izdomāt, kas tieši mantos Jūsu iegādātos īpašumus un mantu pēc Jūsu nāves, skaidri izsakoties par šo aspektu jau minētajā laulību līgumā.

Noskaidrojiet mantošanas tiesības un pienākumus!

Ja cilvēks grib novēlēt kādam tuvam cilvēkam savu mantu pēc savas nāves, konkrētajam cilvēkam tiek oficiāli piešķirtas tiesības mantot šīs lietas. Visu sīkāk var paskaidrot jurists, tomēr Jums ir jāzina, ka principā iespējami vairāki mantošanas tipi, kas savā starpā manāmi atšķiras. Pats dāvinājuma līgums nozīmē, ka konkrētais cilvēks pilnīgi jebkurā mirklī var kādam atdāvināt savu šī brīža īpašumu pēc paša vēlmēm. Arī tieši šim noteiktajam veidam ir vairākas versijas, no kurām iespējams izvēlēties. Kā viens no tiem bez šaubām var būt atlīdzība par nenovērtējamu palīdzību vai kādu citu neatkārtojamu darbu. Dāvinājums ar paša noteiktu uzlikumu ir viszināmākais no variantiem, jo tas savā ziņā ierobežo dāvanas saņēmēju ar pielāgotiem noteikumiem. Visu krietni sīkāk ļaus redzēt speciālais dāvinājuma līguma paraugs, kas paskaidro, kā notiek katrs šīs sadarbības posms.

Leave your comment