Jaunā paaudze

information

Cilvēce gluži nemanot ir nonākusi pie trešās industriālās revolūcijas. Par pirmajiem diviem apvērsumiem rūpniecībā stāsts ir līdzīgs. 18. gadsimtā Anglijā mašīnas aizstāja cilvēkus tekstilfabrikās, bet sākumā tas neko īpaši neietekmē­ja. Taču nākamo simts gadu laikā pasaulē notika lielākas pārmaiņas nekā visā iepriekšējā gadu tūkstotī. Priekšnoteikumi otrajai rūpnieciska­jai revolūcijai radās 19. gadsimta vidū.

Uzlabojumi kausēšanas procesā pa­cēla rūpniecību jaunā līmenī, taču šis jaunais līmenis kļuva acīm redzams tikai pēc vairākiem desmitiem gadu, kad Ford konveijers sāka izlaist vienu melno automašīnu pēc otras pirms tam nepieredzētā ātrumā. Līdzīgi procesi notiek arī mūsdie­nās. Patlaban pasaulē strādā apmē­ram pusotrs miljons robotu; vienam robotam atbilst aptuveni 3000 darbi­nieku – cilvēku.

Taču saskaņā ar Bri­seles analītiskā centra Bruegel pētīju­mu jau pēc divdesmit gadiem roboti Eiropā aizņems vairāk nekā pusi darba vietu. Tas, protams, nenozīmē, ka puse darbinieku tiks atlaisti, taču darba sludinājumos noteikti parādī­sies jauni termini. Intensīva robotu izmantošana melnstrādnieku darbiem ražotnēs sākās jau pirms vairākiem desmitiem gadu, un mūsdienās jomu, kur var tiem likt strādāt, kļūst arvien vairāk.

Par vienu no līderiem robottehnikas izmantošanā negaidīti kļuva kompā­nija Amazon, savās noliktavās ievie­šot robotizētas rokas Robo-Stow, kas no plauktiem izņem lietas, un mobi­los robotus Kiva, kas pārbīda mantas pa grīdu. Mūsdienās robotizācija strau­ji attīstās jaunā nozarē – veidojas bezpilota automobiļu industrija. Par celmlauzi šajā jomā tiek uzskatīta kompānija Google, kas jau kopš 2011. gada uz Nevadas štata ceļiem veic bezpilota automobiļu testa braucie­nus.

Tagad pie līdzīgiem projektiem ķērušies arī autoražotāji Toyota, Nis­san, Volvo un citi. Pēc tirgus izpētes uzņēmuma ABI Research prognozēm, 2020. gadā visā pasaulē pa ceļiem brauks desmit miljoni automašīnu bez vadītāja. Nav nekāds brīnums, ka kompāni­ja Google vispirms kļuva par vienu no galvenajiem investoriem Uber uz­ņēmumā, kas vienkāršoja taksomet­ra pakalpojumu pieteikšanu -, bet pēc tam pati uzsāka līdzīgu projektu.

Taksometru aizvietošana ar bezpilota automobiļiem palīdzēs būtiski sama­zināt šī pakalpojuma cenu… un at­ņems darbu vairākiem miljoniem tak­sometru vadītāju. Jāuzsver, ka izzušana draud ne tikai mehāniskajām profesijām. Jau tagad datori ir gudrāki par cilvēkiem ļoti dažādās jomās. Vēl pagājušajā gadsimtā pasaules čempions šahā Garijs Kasparovs zaudēja datorprogram­mai Deep Blue – 1997. gadā sešu par­tiju mačs beidzās ar rezultātu 3,5:2,5 IBM datora labā.

Šahs, no malas raugoties, šķiet sa­mērā algoritmizēts (kaut gan būtībā tā nav), taču spēle Jeopardy!, kurā uz jautājumiem jāatbild ļoti ātri un ļoti pareizi, tāda neizskatās. Neraugoties uz šķietamo sarežģītību, 2011. gadā programma Watson (atkal IBM iz­gudrojums) uzvarēja divus visspēcī­gākos Jeopardy! spēlētājus Kenu Dže- ningsu un Bredu Rateru. Kens Dženingss, kura kontā ir vēs­turiskā nepārtrauktā 74 uzvaru virk­ne spēlē Jeopardy!, savā slejā žurnā­lā The Slate rakstīja, ka gudro datoru jaunā paaudze neizbēgami atņems darbu cilvēkiem, kuru profesija ir saistīta ar informāciju.

Erudīcijas spēles dalībnieki, iespējams, ir pirmie Watson upuri, taču pilnīgi noteikti ne pēdējie. Interesanti, ka pēc slavenās uz­varas Watson mainīja darbības jomu, pārorientējoties uz slimību diagnos­ticēšanu. Medicīna acīmredzot kļūs par nākamo cīņas lauku cilvēku un robotizēta personāla sāncensībai, un tuvākajos gados vispirms medicī­nas māsas, bet pēc tam arī ārsti savas darba vietas atdos robotiem.

Leave your comment