Kā mudināt darboties jaunos lauksaimniekus?

kultivatorsLatvija ir lauku un mežu zeme, bet paši latvieši – strādīgi, čakli un nenogurdināmi darba cilvēki, kas nebīstas ne sausuma, ne lielu lietavu.

Paaudzēm mainoties mainās arī saimniekošanas veids un izpratne par to, kā būtu jādara darbi. Ja vecie bija raduši darbu paveikt vienā veidā, tad jaunie saimnieki to dara pavisam citādi, bet ne sliktāk. Svarīgākais ir ļaut jaunajiem lauksaimniekiem strādāt un attīstīties, apsaimniekot mūsu laukus un dārzus, iegūt ražu un piedalīties  Latvijas bagātību atklāšanā.

Kā tiek palīdzēts jaunajiem lauksaimniekiem – par to daudz informācijas var atrast Lauku Atbalsta Dienestā.

Pirmkārt, jautājums, kas skaitās jaunais lauksaimnieks? Vai patiešām ir kāds vecuma ierobežojums, vai šis cilvēks var būt tikai “jauns šajā profesijā”?

Lūk, atbilde: “Jauns lauksaimnieks ir ≤ 40 gadu vecs gadā, kad pirmo reizi piesakās jauno lauksaimnieku atbalsta programmai.”

Diemžēl, dažādas lauku atbalsta programmas attiecas tikai uz lielajiem lauksaimniekiem, kuriem pieder lērums zemes. Ja vēlaties nodarboties tikai ar sava dārza un piemājas zemes iekopšanu, to nāksies darīt pašu spēkiem.

Izdevumi, lai iekoptu zemi, ir milzīgi. Tehnika ir dārga, tāpat stādi, sēklas, ķīmija, ja tāda tiek izmantota. Tāpēc jācenšas iegādāties viss nepieciešamais prātīgi. Piemēram, jāizvēlas tāda dārza tehnika, bez kuras darbs nav iedomājams un jāatliek mazāksvarīgas tehnikas iegāde uz vēlāku laiku. Viens no šādiem piederumiem, bez kura nevar iztikt ne mazais saimnieks, ne lielais, ir kultivators. Ar šo ierīci var apstrādāt kā mazdārziņu, tā lielas zemes platības. Ar jaunu tehniku darbs veiksies daudz raitāk un rezultāti būs augstāki. Tieši tāpēc ir svarīgi padomāt par atbilstošas dārza un lauku tehnikas iegādi, tās apdrošināšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā.

Jauno lauksaimnieku paliek arvien vairāk un prieks, ka tā. Arī mazie saimnieki parādās arvien biežāk – cilvēki ar ģimenēm pārvācas no pilsētas uz laukiem, lai paši saimniekotu un strādātu priekš sevis. Latvijā ir auglīga zeme, atliek tikai to rušināt, atbrīvot no nezālēm un iekopt.

Leave your comment