Path līkumotais ceļš

Path līkumotais ceļšDeivs Morins apgalvo, ka viņa sociālajam tīklam Path netiks klāt neviena reklāma. «Jā!

Esmu par to pārliecināts!» viņš skaļi iesaucas, sēžot savā stilīgajā konferenču zālē Sanfrancisko centrā. «Nedomāju, ka, rīkojoties citādi, iespējams nodrošināt to privātuma līmeni, kādu vēla­mies sniegt.»

Tas tik ir apgalvojums, īpaši pasaulē, kur jauno uzņēmumu mantra skan šādi: «Iegūs­ti lietotājus, dabūsi reklāmas un labu cenu.» Taču, ja tā labi padomā, Morīns vienmēr ir gājis pret straumi. 2010. gada janvārī viņš pa­meta labi apmaksātu darbu Facebook, lai ra­dītu tā pretstatu – privātu, mobilajām ierīcēm paredzētu tīklu Path, kas savienotu lietotā­ju ar bariņu viņu tuvinieku un draugu. Vēlāk, tikai mēnesi pēc tā ieviešanas (un tikai ar 10 000 aktīvo lietotāju), Morīns noraidīja 100 miljonu dolāru vērtu pirkuma piedāvāju­mu no Google. Viņš gan to sauc par tumšāko dienu Path vēsturē, bet tagad tikai viegli pa­rausta plecus: «Mēs pieņēmām lēmumu pel­dēt pret mūsdienu kultūras straumi un domāt ilgtermiņā.»

Kādu laiku šī izvēle šķita nepareiza. Path straujais sākums nebija pārāk veiksmīgs. At­tīstība apstājās, sajūsma noplaka. Silīcija ielejā daudzi norakstīja Path kā nišas tīklu, kas tīmeklī ilgi neuzkavēsies, savukārt Morīnu uzskatīja par dīvaini ar pārāk lielām ambīcijām. Divus gadus Path tik tikko vilka dzīvību, lēni un negribīgi piesaistot sev lietotājus. Bet tad notika kaut kas negaidīts – Path pēkšņi sāka atgūt popularitāti! Šai platformai, kuras lietotāju skaits janvārī bija tikai pieci miljoni, augusta beigās tas pārsniedza 20 mil­jonus. To atkal pamanīja investori, un pašrei­zējais sociālā tīkla novērtējums – 300 miljoni dolāru – parāda, ka noraidīt Google piedāvāju­mu nemaz nebija tik muļķīgi.

Path ir mobilā aplikācija, kas ļauj dalī­ties savā privātajā dzīvē ar ierobežotu cilvē­ku grupu. Kamēr lielos tīklus, piemēram, Fa­cebook un Twitter, piesārņo reklāmdevēju un dažādu mediju posti vai arī jums tur neliek mieru puisis, ar kuru neesat runājuši kopš vi­dusskolas, Path savieno jūs tikai ar tiem cil­vēkiem, kuru mazuļu fotogrāfijas patiešām vēlaties redzēt. Facebook ir kā milzīgs un trokšnains klubs, Path – kā intīmas vakariņas, kas ieturētas tuvāko draugu lokā. Sākotnēji tas pieļāva 50 savienojumu, vēlāk palielinot to

skaitu līdz simt piecdesmit. «Viņi ir izveidoju­ši diezgan drosmīgu lietu – jauna veida personīgo saziņas tīklu,» atzīst Džons Doers, kurš kārto miljardiem vērtus darījumus vienam no Path investoriem Kīeiner Perkins Caufield St Byers.

«Viņi palīdz apmierināt būtisku cilvē­cisku vajadzību būt to cilvēku tuvumā, kuri mums patiesi rūp.» Aktieris un Path investors Eštons Kačers atzīst: «Tas ir mans noslēgtais sociālais tīkls, droša vieta, kur dalīties dzīves notikumos ar tiem, kurus mīlu.»

Tomēr privātums un virtuālā telpa īsti ne­sader kopā. 2012. gada jūnijā Path bija trīs miljoni lietotāju, bet aktuālās fotogrāfiju kopīgošanas platformas Instagram (tā sāka dar­boties gandrīz vienā laikā ar Path) lietotāju skaits bija ap 30 miljoniem; vēlāk to par 715 miljoniem dolāru iegādājās Facebook. Path atkal atradās krustcelēs starp veiksmi un izgāšanos.

Pagājušā gada decembrī Morīns kopā ar līdzdibinātāju Dastinu Mjero pieņēma lēmu­mu atvieglot piekļuvi Path. Iepriekš viņi sa­darbojās ar Twitter, ļaujot lietotājiem izpla­tīt to Path profilus. Maijā viņi radīja iespēju lietotājiem uzaicināt citus pievienoties Path, izmantojot Twitter tiešo ziņojumapmaiņas sistēmu un Gmail. Tas ļāva Path reģistrēto lietotāju skaitam aprīlī sasniegt desmit miljonus un augusta beigās jau pārsniegt 20 miljonus. Turklāt Path, kā izrādījās, izraisa atkarību – aktīvie lietotāji pārbaudīja aplikāciju vidēji 19 reižu dienā. Tipiskais Path aktīvais lietotājs dienā šai aplikācijai veltīja 20 minūtes sa­līdzinājumā ar 17 minūtēm Facebook un trim minūtēm Pinterest. Path, kas iepriekš bija piesaistījis 41,2 miljonus dolāru (no Kleiner, Index Ventures, Marka Benjofa, Ričarda Brensona u.c.), izmanto pašreizējo izrāvienu, lai pakāptos vēl augstāk.

Morīns uzauga Helēnā (Montāna), aiz­rāvās ar slēpošanu un bija iekļauts ASV ju­nioru olimpiskās komandas ziemeļu divīzi­jas sastāvā. Ar Silīcija ieleju viņš iepazinās, kad sāka strādāt Apple mārketinga nodaļā. Ar ideju par sava uzņēmuma izveidi viņš spēlējās līdz brīdim, kad 2006. gada oktobrī Sons Pārkers aizvilināja Morīnu uz Facebook, ap­solot, ka viņam būs iespēja iegūt doktora grādu internetā. Morīns vadīja Facebook at­tīstītāja platformu, kad pēkšņi visu mainī­ja ceļojums uz Indiju, kurā viņš devās 2009. gada beigās.

Kopā ar Marku Cukerbergu, Dastinu Moskoviču un pārējo komandu apmeklējot Ruči Sanghvi (Dropbox) un Aditja Agarvala kāzas, Morīns tur uzgāja tehnoloģiju analītiķes Mērijas Mīkeres ziņojumu, kurā viņa paredzē­ja, ka līdz 2013. gadam mobilās ierīces aizēnos personālos datorus. Tas bija īstais klikšķis. «Nodomāju: ak vai, pēc trim gadiem visas manas prasmes nevienam vairs nebūs vaja­dzīgas,» atceras Morīns. «Man bija trīs gadi, lai izveidotu uzņēmumu, kurš spētu konkurēt brīdī, kad parādīsies mobilais internets.» Pēc mēneša viņš aizgāja no Facebook, lai dibinā­tu pats savu uzņēmumu. Viss, kas viņam vajadzīgs, bija ideja.

Šajā laikā Morīns mēdza tikties ar draugiem Šonu Feningu (Ņapster dibinātāju) un Dastinu Mjero (Macster dibinātāju), lai pār­runātu nākotnes uzņēmumu tendences. Kādu vakaru Feninga Sanfrancisko dzīvoklī visi trīs sprieda, ka sociālie tīkli nevis apvieno cilvē­kus, bet kļūst par aukstu, izolētu telpu. Un viņi sāka darbu pie draudzīgāka tīkla.

Kā uzņēmums, kas koncentrējas uz privātumu, Path ir piedzīvojis arī kaun­pilnus mirkļus. 2012. gada februārī to pie­ķēra augšupielādējot lietotāju adrešu grāmatas savos serveros, lai atrastu citus draugus tīklā, tāpēc Path samaksāja 800 000 dolāru soda naudu Federālajai Tirdzniecības komisijai. Arī citi rīkojās līdzīgi, bet Morīns atvainojās un izdzēsa augšupielādes.

Ar līdzīgiem jautājumiem Path saskārās arī pagājušā gada aprīlī, kad to apsūdzēja surogātpasta izplatīšanā, sūtot lietotāju draugiem Apvienotājā Karalistē SMS. Pēc tam Facebook bloķēja Path iespēju atrast Facebook draugus. Facebook nekad nav atklājis, kāpēc tā rīko­jās, bet spamošana bija viens no ticamākajiem iemesliem, turklāt Facebook uzskata Path par savu konkurentu. «Mēs pieļāvām kļūdu, un kādu laiku ar tās sekām būs jārēķinās,» atzīst Morīns.

Morīnam jāstājas pretī vēl vienam izaici­nājumam – kā nopelnīt naudu. Atturoties no reklāmām, tam jāpievēršas virtuālo preču, piemēram, emocijikonām līdzīgu uzlīmju un fotoattēlu filtru, tirgošanai. Lai gan šādi digitālie nieciņi ir ienesuši krietnu žūksni japāņu ziņojumapmaiņas aplikācijai Line, tās ieņē­mumu koeficients 0,48 dolāri uz patērētā­ju Path ļautu nopelnīt tikai 9,6 miljonus dolā­ru gadā. Maikls Pačters no Wedbush Securities stāsta, ka no 1,15 miljardiem Facebook lieto­tāju virtuālās preces iegādājas tikai 2% vai mazāk. Tas nav nekāds bizness. Tāpēc Morīns šajā ceturksnī plāno ieviest premium abonēšanas servisu, kas lie­totājiem nodrošinātu īpašu saturu, funkci­jas un atmiņas iespējas. Šādu modeli izman­to informācijas pierakstīšanas aplikācija Evernote. No tās 65 miljoniem lietotāju 4% maksā piecus dolārus mēnesī vai 45 dolā­rus gadā par papildu funkcijām. Bet Ever­note un citiem tā sauktajiem bezmaksas pre­mium jeb freemium produktiem, piemēram, Dropbox, ir daudz biznesa klientu. Path iz­redzes nav iepriecinošas – kā viņi panāks, lai cilvēki maksā, ja pārējie sociālie tīkli ir bezmaksas?

Vēl viena iespēja – izstrādāt aplikāciju platformu. Šī ir tēma, ko Morīns labi pārzina jau kopš darba Facebook. Path ir dučiem attīstītā­ju, kuri publicē fotoattēlus, video un datus no Nike+ skrējieniem, riteņbraukšanas rezultātus, pat Bībeles pantus. Tomēr, lai platformas pieeja ļautu labi nopelnīt, Path ir nepieciešama Face­book vai Twitter izmēra auditorija. «Path neno­zīmē publicēšanu, tas nenozīmē arī saturu. Tas ir garāks ceļš,» stāsta Morīns. «Un reizēm šis ceļš var būt grūts.»

Leave your comment