Sapņu ritenis

velosipeds

Kādā saulainā pavasara dienā Tallinā, netālu no Ilemiste, no­tika čoperu īpašnieku tikšanās. Lieli, bārdaini visai draudīga izskata viri apbrīnoja cits cita motociklus, kad pie viņiem piestāja divi braši igauņi, kuru braucamie izskatījās gluži kā no multiplikācijas filmas. Tas bija Chop-e (elek­triskais transporta līdzeklis, kaut kas starp divriteni un motociklu) pirmais izmēģināju­ma brauciens.

Trlsdesmitgadnieki Alans Rozenbergs, Dmitrijs Kovaļčuks un Jevgeņijs Agnevšikovs ir spēruši nopietnu soli uz priekšu elektris­ko braucamrīku lauciņā. Runa ir par e-motocikliem, un kā piemērus šajā jomā var minēt BMW, Harley-Davidson un Honda. Tradicio­nālie transporta līdzekļi, kuros integrēts elek­tromotors, jau sastopami diezgan bieži, bet Chop-e atradis nišu, kurā tiešas konkurences nav. Šis braucamais izskatās kā čopers, kaut gan tiek klasificēts kā velosipēds.

Sākotnēji tā pat nebija domāta kā bizne­sa ideja. Dmitrijs vēlējās sev uzbūvēt elek­trisko divriteni, kas atšķirtos no citiem tirgū pieejamajiem modeļiem. «Pirmajā aprīlī pie­zvanīju Alanam un pastāstīju par savu ideju. Viņš atnāca ciemos, un septiņu minūšu laikā dizains bija gatavs. 21. aprīlī jau bija gatavs rāmis,» pastāstīja Dmitrijs. Astoņas dienas vēlāk no garāžas izbrauca pirmais eksemplārs. Pēc pāris stundu ilga izmēģinājuma braucie­na un tikšanās ar motociklistiem viņi sapra­ta, ka nav vienīgie, kas vēlas šādu jaunu elek­trisko transporta līdzekli.

Nākamo velosipēdu izgatavošanai viņi saņēma finansiālu atbalstu no uzņēmuma trešā īpašnieka Jevgeņija Agnevšikova. Pirmie seši divriteņi tika izgatavoti garāžā, tomēr šie igauņu uzņēmēji nevēlas līdzināties Discovery seriāla American Chopper varoņiem. Viņi grib virzīties tālāk par amatniecības līme­ni un sākt rūpniecisku ražošanu. Tiek kārtoti dokumenti, lai caur pūļa finansējuma platfor­mu Kickstarter iegūtu naudu pirmo 100 velo­sipēdu izgatavošanai.

Chop-e divriteņa cena ir 3500 eiro, tomēr, neskatoties uz to, vasarā Ei­ropas ceļojuma laikā to vairākas reizes vēlējās atpirkt. Līdz šim igauņi no tā atteikušies, bet sola sākt savus riteņus pārdot, tiklīdz būs uz­sākta rūpnieciska ražošana. Tomēr Alans at­klāja, ka divi velosipēdi Spānijas klientiem jau ir pārdoti, un, kā paredz vienošanās, tos viņiem nogādās ziemas beigās, kad tiks pa­beigta atsevišķu detaļu apdare.

Pagaidām ideja ir sākuma stadijā, tomēr šim biznesam ir potenciāls. Pēdējos piecos gados pieprasījums pēc parastiem divrite­ņiem Eiropā ir samazinājies, bet elektrisko velosipēdu pārdošanas apjoms palielinājies. Turklāt Chop-e var uzskatīt par motociklu (tā braukšanas ātrums ir līdz 75 km/h) un tas ir daudz ekonomiskāks. Ceļojums no Tallinas līdz Viļņai izmaksā tikai piecus eiro. Izskatās, ka Igaunija šāda biznesa sākšanai ir laba vieta.

E-Esti ar savām jaunajām tehnoloģijām ir pazīstama visā pasaulē. 2011. gadā Igaunijā tika ieviesta elektromobiļu mobilitā­tes sistēma (ELMO), kuras mērķis ir veicināt videi draudzīgu transporta līdzekļu izman­tošanu. Igaunija ir spērusi vēl soli uz priekšu un ierīkojusi elektromobiļu ātras uzlādēšanas publisko tīklu – 2013. gada sākumā visā val­stī bija 163 ātrās uzlādēšanas punkti. Patlaban Igaunijā ir reģistrēti 619 elektromobiļi, bet Latvijā – tikai četrdesmit. Ņemot vērā klien­tu vēlmes, uzņēmumi piedāvā atšķirīgus elek­trisko transporta līdzekļu modeļus.

Piemēram, Stigo velosipēds (1999 eiro) ir radīts kā atbilde daudzu pilsētas ceļotāju prasībai pēc elektris­kā divriteņa vai skrejriteņa. Kāds cits Igau­nijas uzņēmums izstrādājis vidi saudzējošu elektrisko motorolleru EXO Bike (3499 eiro). Vai Chop-e caur Kickstarter iegūs nepie­ciešamo naudu, to mēs vēl redzēsim. Ja tā notiks, šiem igauņu uzņēmējiem būs jāsāk mācīties ķīniešu valodu. Spriežot pēc progno­zēm, elektrisko divriteņu pārdošanas apjoms Ķīnā 2018. gadā sasniegs 42,4 miljonus vienī­bu – astoņas reizes vairāk nekā pārējā pasau­lē kopā.

Leave your comment